Directeur MIND: "Het komt maar zelden tot een vervolging"