Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski: "Het gebied kent een veel langere bewoningsgeschiedenis"