Bernt Schneiders: "Een verbod vergt het nodige en dat is primair een politieke afweging die de wetgever moet maken. Ik denk dat het zo langzamerhand wel moet."