"Men heeft een grote hang naar het gewone. Naar een huis in een overzichtelijke buurt."