"Veel zaken blijven nu in het minnelijk incassotraject hangen, omdat de gang naar de rechtszaal zo duur is."