Correspondent Nikos Lanser vertelt over de huidige stand van zaken.