18 februari | Hogeschool Inholland, Slechtnieuwsgesprek en Bettine Vriesekoop