Correspondent Nikos Lanser: "Er is op dit moment een gevoel van onzekerheid, maar er is nog geen paniek."