Timmermans: ‘De Europese Commissie zal erop toezien dat dit zo niet gebeurd.’