"Er zijn meer dan driehonderd regels die we bij de uitvoering van de zorgverzekeringswet moeten naleven. Dan gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop een patiënt met een verwijsbrief bij ons moet komen."