"De biodiversiteit met de damherten is prachtig, met veel damherten, maar er zijn er nu zo veel dat het gebied in rap tempo verarmt."