"Het gaat ons erom dat kinderen niet in een sociaal isolement terecht komen."