Samsom: "Dit is minstens net zo complex als de zorgcrisis in december."