"Nederlandse topnatuur, zoals de Waddenzee, zou zonder de Vogel- en Habitatrichtlijn een stuk slechter af zijn"