Capital Value: "We hopen dat de enorme tekorten die nu ontstaan ervoor zorgen dat gemeenten anders met hun grondopbrengsten aan de slag gaan. Het geld is er nu, maar misschien over een paar jaar niet meer."