Column Kustaw Bessems | Gekwetstheid? Het gaat om macht