6 maart | Sijthoff Media Groep, pitches en topvrouwen