"Waar het om gaat, is dat we in onze samenleving zien dat er verschillen bestaan en dat integratiebeleid ervoor zorgt dat die verschillen alleen maar groter worden"