Ton Heerts: “Het feit dat je zegt: ‘wij staken niet meer’ vind ik zo’n fundamentele aantasting van het recht op staken dat werknemers hebben… dat moet je niet doen”