16 maart | Halbe Zijlstra, opstandige studenten en waterschappen