"Zelfs als je de kraan dicht zou draaien blijft het bevingsrisico nog tien jaar bestaan."