Jan van Rutte: “We hebben bewust een voorzichtige schatting gemaakt. Maar we denken in enkele jaren tot 3 miljard te moeten kunnen komen.”