“Op de recreatievaart komt een hele hoop onkunde voor. Die onkunde slaat wel eens om in arrogantie. Niet laten merken van ‘ik heb er weinig kaas van gegeten’.”