Correspondent Reinout van Wagtendonk: "In dit verkiezingsjaar hebben Obama, zijn democratische partijgenoten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een bezielde achterban van kiezers hard nodig."