"Er is door dit kabinet heel nadrukkelijk voor gekozen een lastenverlichting voor burgers vorm te geven en veel minder voor het bedrijfsleven."