"De markt voor gezonde en duurzame producten groeit naar schatting tussen de vijf en zeven procent per jaar. Wij liggen in het eerste half jaar ruim daarboven."