'De distributeurs doen hun werk gratis, uit solidariteit met het team van Charlie.'