Roland van Vliet (parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties): "Het past in een patroon"