BNR's Eline Ronner over Veolia's pleidooi voor een eenvoudigere ov-chipkaart