Correspondent Rik Goverte: "Als hij daadwerkelijk in die auto zat, dan is hij in ieder geval medeplichtig."