VDL-topman Wim van der Leegte: "In 2017, uiterlijk 2018, bouwen we 190.000 auto's per jaar. We gaan dan met twee ploegen werken."