CDA-leider Sybrand van Haersma Buma: "Men wil een realistisch geluid"