Politicoloog Meindert Fennema: "Je moet op z'n minst de indruk moet wekken dat je het niet uit eigen belang doet als je het publieke belang dient."