Onderzoekster Artie Ramsodit: "Die ervaringen doen iets met jou. Daarmee om te leren gaan, dat leer je niet"