BNR De Nieuwe Wereld 3 juni | Wat als ... onze krijgsmacht is afgeschaft?