Mirjam Mol, MSD: "De farmasector verkeert in zwaar weer en dat is ook bij MSD het geval. Er is nog eens met de stofkam door de medicijnen gegaan die wij in ontwikkeling hebben. "