Titus Visser, directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit: "Groeperingen opereren met specialisten en geavanceerde apparatuur en maken de jonge, beter beveiligde, auto's heel snel open."