Jacco Swart: "Het heeft er wel een beetje alle schijn van dat hier een soort achterhoedegevecht wordt gevoerd voor degenen die het er niet mee eens zijn als het zou worden verplaatst naar de winter"