Correspondent Lia van Bekhoven: "De bussen zitten overvol, de wegen ook. Er zijn files, er zijn vertragingen, maar er is ook een soort gelatenheid. Er is geen chaos in de zin van met elkaar op de vuist gaan."