Hoogleraar rechtssociologie Nick Huls: "Er wordt vooruitgelopen op een wet die misschien niet wordt aangenomen, maar dat is gebruikelijk in Nederland: er wordt een deal gesloten, vooruitlopend op wetgeving."