“Het allergrootste belang is de bescherming van onschuldige burgers. De aanvaller heeft de verantwoordelijkheid na te gaan of er niet te veel burgerslachtoffers vallen bij een aanval en of dat opweegt tegen een militair doel.”