Joustra: "Bestuur en medisch specialisten werkten niet samen."