"De rechtbank geeft het OM in overweging bijzondere voorwaarden te formuleren waarbij veroordeelde de gelegenheid krijgt te zwemmen indien de reclassering toestemming geeft."