Politiek verslaggever Jeroen Stans bij het debat: "De een vindt dat de schoenmaker gewoon bij zijn leest moet blijven, terwijl de ander vindt dat er best iets meer mag worden gedaan dan alleen die kerntaak uitvoeren"