Alexander Hammelburg: "De pogingen van Mursi van vorig jaar om in de grondwet een prominentere rol in te ruimen voor de islam en de sharia wordt teruggedraaid, maar dat religie een rol speelt in de grondwet is evident."