Lode Wigersma (KNMG): "Wat ga je dan doen? Ga je het dan melden omdat je anders bestraft wordt?"