Bart Nooitgedagt (Stichting Bescherming Burgerrechten): "Er zijn overwegingen die het noodzakelijk maken dat de regering en het parlement hier een serieus debat over gaan voeren"