Ed Kolsteeg, secretaris van de VGT: "Als iemand ongerust is over zijn inkomenspositie, gaat hij niet investeren."