Knoops: "Vanuit de internationale juridische wereld wordt toch met terughoudendheid gekeken naar dit proces."