Jan Mans: "De burgemeester in de kleine gemeente heeft het nakijken. Daar zit mijn zorg.” (2)